English Website Version

موفقیت هوواسان TR50 در مقابله با ویروس تب برفکی تیپ ASIA1

بر مبنای آزمایشات صورت گرفته توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، مطابق استاندارد EN 14675 ، ضدعفونی کننده هوواسان TR50 با غلظت های 1، 2 و 3 درصد طی زمان های 15 و 30 دقیقه سبب حذف ویروس تب برفکی تیپ ASIA1 با لگاریتم 4 گردیده است.[...]

Read more

مقایسه تاثیر تجویز 3 نوع GNRH در برنامه همزمانیHeat synch بر میزان آبستنی و میزان ترشح LH در گاوهای شیری

هدف از این مطالعه مشخص نمودن اثر سه نوع متفاوت هورمون آزاد کننده گنادوتروفین (GnRH) برروی میزان آبستنی وقلیان هورمون LH در برنامه همزمانی Heat synch می­باشد.[...]

Read more

اسیدیفایرها جایگزین مدرن آنتی بیوتیکها

در مطالعه ای که Luckstadt و همکاران در سال 2004 بر روی اسیدیفایرها انجام دادند، چنین نتیجه گیری شد که مخلوط مناسبی از اسیدهای ارگانیک تاثیر بسزایی در رشد جوجه های گوشتی دارد، بدون آنکه از هرگونه آنتی بیوتیکی به عنوان محرک رشد استفاده شود.[...]

Read more

مقایسه تاثیر اسیدیفایرها و آنتی بیوتیکها بر روی رشد، فلور مدفوعی و ایمنی هومورال

در مطالعه ای که توسط Ahmed و همکاران در سال 2014 انجام گرفت، اثر اسید سیتریک خالص بر روی غلظت IgG سرم با آپرامایسین و مخلوطی از اسیدیفایرها مقایسه گردید که اسید سیتریک به طور معنی داری باعث افزایش غلظت IgG سرم در توله خوکهای شیرخوار گردید.[...]

Read more

درباره شرکت

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره‌مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت‌رسانی در تمام بخش‌ها و اعمال شیوه‌های تجاری موفق نه نتها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف‌کنندگان می‌توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس

آدرس: تهران ، میدان توحید ، خیابان امیرلو ، کوچه محمدی ، پلاک 23 ، طبقه اول

کدپستی: 1419736934

تلفن: 52895 (021)

فکس: 66942495 (021)

خبرنامه

با عضویت در خبر نامه شما قادر به دریافت آخرین اخبار ما خواهید بود