English Website Version

مقالات

استفاده از اسیدیفایرها در تغذیه ماهیان

در مقاله تحلیلی که توسط Luckstadt در سال 2008 به رشته تحریر در آمده است تاثیر اسیدیفایرها بر روی وزنگیری، ضریب تبدیل خوراک و مقاومت در برابر بیماریها در انواع ماهیان سردآبی و گرمابی بررسی شده اند. با توجه به ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیکها در پرورش آبزیان در اتحادیه اروپا، اسیدیفایرها جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیکها میباشند.  [...]

Read more

اسیدیفایرها جایگزین مدرن آنتی بیوتیکها

در مطالعه ای که Luckstadt و همکاران در سال 2004 بر روی اسیدیفایرها انجام دادند، چنین نتیجه گیری شد که مخلوط مناسبی از اسیدهای ارگانیک تاثیر بسزایی در رشد جوجه های گوشتی دارد، بدون آنکه از هرگونه آنتی بیوتیکی به عنوان محرک رشد استفاده شود.[...]

Read more

مقایسه تاثیر اسیدیفایرها و آنتی بیوتیکها بر روی رشد، فلور مدفوعی و ایمنی هومورال

در مطالعه ای که توسط Ahmed و همکاران در سال 2014 انجام گرفت، اثر اسید سیتریک خالص بر روی غلظت IgG سرم با آپرامایسین و مخلوطی از اسیدیفایرها مقایسه گردید که اسید سیتریک به طور معنی داری باعث افزایش غلظت IgG سرم در توله خوکهای شیرخوار گردید.[...]

Read more

مقایسه تاثیر آنتی باکتریال اسیدهای فرمیک، پروپیونیک و لاکتیک بر روی طیف وسیعی از باکتریهای بیماریزا

در مطالعه ای که Strauss و همکاران در سال 2001 بر روی اسیدهای ارگانیک انجام دادند، تاثیر ضد باکتریال اسیدهای فرمیک، پروپیونیک و لاکتیک بر روی طیف وسیعی از باکتریهای بیماریزا (گرم منفی، گرم مثبت، هوازی، بیهوازی) مقایسه گردیدند. البته در این مطالعه MIC (حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری) این سه اسید با هم مقایسه شد. که با توجه به نمودار کمترین MIC مربوط به اسید فرمیک بود یا به عبارتی قویترین اسید از نظر خواص آنتی باکتریال نسبت به اسیدهای آلی لاکتیک و پروپیونیک می باشد.

[...]

Read more

درباره شرکت

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره‌مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت‌رسانی در تمام بخش‌ها و اعمال شیوه‌های تجاری موفق نه نتها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف‌کنندگان می‌توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس

آدرس: تهران ، میدان توحید ، خیابان امیرلو ، کوچه محمدی ، پلاک 23 ، طبقه اول

کدپستی: 1419736934

تلفن: 52895 (021)

فکس: 66942495 (021)

خبرنامه

با عضویت در خبر نامه شما قادر به دریافت آخرین اخبار ما خواهید بود