English Website Version

مقالات

تاثیر عوامل ضدعفونی کننده مختلف بر روی فلزات سنگین در طی فرایند آماده سازی آب رودخانه نیل در مصر

 هدف این مطالعه ارزیابی اثر هوواسان و کلر به عنوان عوامل ضد عفونی کننده بر روی فلزات سنگین در زمان آماده سازی آب رودخانه نیل جهت مصرف میباشد. برای این منظور نمونه از آب رودخانه نیل که توسط کارخانه فوستات آماده سازی میشود، تهیه گردیده و با دزهای متفاوتی از هوواسان و کلر مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثر این عوامل ضدعفونی کننده را بر میزان فلزات سنگین موجود در آب نظیر آلومینیوم، روی، نیکل، کروم، سرب، مس و آهن مورد ارزیابی قرار دهند. مشخص گردید که هوواسان در اکثر دزهای مورد آزمایش بر کاهش میزان فلزات سنگین آلومینیوم، روی، نیکل، کروم و مس در مقایسه با کلر موثرتر عمل کرده است. همچنین هوواسان در کاهش میزان آهن و سرب در غلظتهای 2، 3، 4، 5 و 6 ppm  موثرتر از کلرین عمل کرده است در حالیکه کلرین در غلظت 7ppm  اثر بخشی بیشتری نسبت به هوواسان در کاهش این فلزات سنگین داشته است. همینطور کلر در تمامی دزها نقش موثرتری در کاهش منگنز آب نسبت به هوواسان داشت. از طرف دیگر هم هوواسان و هم کلر اثر مشابهی در کاهش میزان روی (Zn) در دزهای 2و3 ppm  داشتند. کلر میزان نیکل را در دز 2 و 3 ppm  نسبت به هوواسان بیشتر کاهش داده ولی هوواسان در سایر دزهای مصرفی نسبت به کلر در کاهش میزان نیکل موثر واقع گردیده است. نتیجه این آزمایش نشان میدهد که هوواسان نسبت به کلر در دزهای مصرفی مشابه اثر بخش تر و موثرتر بوده و در دز مصرفی 4ppm  هوواسان بیشترین میزان اثربخشی را در طول فرایند آماده سازی آب دارا میباشد.


 1036,    26  مرداد  1395 ,   هوواسان

درباره شرکت

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره‌مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت‌رسانی در تمام بخش‌ها و اعمال شیوه‌های تجاری موفق نه نتها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف‌کنندگان می‌توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس

آدرس: تهران ، میدان توحید ، خیابان امیرلو ، کوچه محمدی ، پلاک 23 ، طبقه اول

کدپستی: 1419736934

تلفن: 52895 (021)

فکس: 66942495 (021)

خبرنامه

با عضویت در خبر نامه شما قادر به دریافت آخرین اخبار ما خواهید بود