English Website Version

تاثیر کلیستین بر کاهش عفونت با سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی

در مطالعه­ای که توسط بزرگمهری­فرد در سال 2004 بر روی تاثیر کلیستین در عفونتهای سالمونلایی انجام گرفت، نتایج نشان دادند که علاوه بر کاهش نرخ عفونت گله و آلودگی لاشه با سالمونلا انتریتیدیس، رشد چهارده درصدی در وزن­گیری و بهبود هشت درصدی در ضریب تبدیل مشاهده گردید.[...]

Read more

تاثیر عوامل ضدعفونی کننده مختلف بر روی فلزات سنگین در طی فرایند آماده سازی آب رودخانه نیل در مصر

 هدف این مطالعه ارزیابی اثر هوواسان و کلر به عنوان عوامل ضد عفونی کننده بر روی فلزات سنگین در زمان آماده سازی آب رودخانه نیل جهت مصرف میباشد. برای این منظور نمونه از آب رودخانه نیل که توسط کارخانه فوستات آماده سازی میشود، تهیه گردیده و با دزهای متفاوتی از هوواسان و کلر مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثر این عوامل ضدعفونی کننده را بر میزان فلزات سنگین موجود در آب نظیر آلومینیوم، روی، نیکل، کروم، سرب، مس و آهن مورد ارزیابی قرار دهند. مشخص گردید که هوواسان در اکثر دزهای مورد آزمایش بر کاهش میزان فلزات سنگین آلومینیوم، روی، نیکل، کروم و مس در مقایسه با کلر موثرتر عمل کرده است. همچنین هوواسان در کاهش میزان آهن و سرب در غلظتهای 2، 3، 4، 5 و 6 ppm  موثرتر از کلرین عمل کرده است در حالیکه کلرین در غلظت 7ppm  اثر بخشی بیشتری نسبت به هوواسان در کاهش این فلزات سنگین داشته است. همینطور کلر در تمامی دزها نقش موثرتری در کاهش منگنز آب نسبت به هوواسان داشت. از طرف دیگر هم هوواسان و هم کلر اثر مشابهی در کاهش میزان روی (Zn) در دزهای 2و3 ppm  داشتند. کلر میزان نیکل را در دز 2 و 3 ppm  نسبت به هوواسان بیشتر کاهش داده ولی هوواسان در سایر دزهای مصرفی نسبت به کلر در کاهش میزان نیکل موثر واقع گردیده است. نتیجه این آزمایش نشان میدهد که هوواسان نسبت به کلر در دزهای مصرفی مشابه اثر بخش تر و موثرتر بوده و در دز مصرفی 4ppm  هوواسان بیشترین میزان اثربخشی را در طول فرایند آماده سازی آب دارا میباشد.[...]

Read more

آزمایش فارمی واکسن ورم پستان (حاوی استافیلوکوکوس ارئوس) در گاوهای شیروار

در مطالعه­ای که در سال 2003 توسط Leitner و همکاران بر روی واکسنی با نام تجاری MASTIVAC I (مستیوک)، حاوی آنتی ژن باکتری استافیلوکوکوس ارئوس (یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده ورم پستان در گاوداری­ها) انجام گرفت. در مجموع تعداد 452 راس تلیسه هلشتاین اسرائیلی مورد آزمایش قرار گرفتند که تعداد 228 راس از آن­ها با واکسن مذکور واکسینه شده و تعداد 224 راس دیگر به عنوان گروه کنترل بوده و واکسن دریافت نکردند. پاسخ ایمنی (تیتر آنتی­بادی) حدود 4 تا 5 هفته پس از نوبت اول واکسیناسیون در گروه تیمار قابل ردیابی بوده و در طی دوره آزمایش (300 تا 330 روز) این پاسخ ایمنی وجود داشت. عفونت ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس تنها در 3 مورد (3/1 درصد) از 228 راس گروه واکسینه مشاهده گردید در عوض این مقدار در گروه شاهد 6 مورد (7/2 درصد) از 224 راس بود. که البته این مقادیر ناچیز از نظر آماری قابل ارزیابی نبودند. اما بررسی دو گروه از نظر تعداد سلول­های سوماتیک (SCC) و میزان شیر تولید شده حاکی از وجود تفاوتی معنی­دار بود. به­طوری­که میزان سلول­های سوماتیک در اولین و دومین دوره شیرواری به ترتیب 42 و 54 درصد نسبت به گروه شاهد (غیر واکسینه) کاهش داشته و میزان شیر تولید شده در گروه واکسینه در هر روز بمیزان نیم کیلو بیشتر از گروه شاهد (غیر واکسینه) بوده است. این نتایج نشان می­دهد که واکسن مذکور موجب توسعه سلامت عمومی کارتیه­ها شده و علاوه بر آن ایمنی اختصاصی بر علیه استافیلوکوکوس ارئوس ایجاد می­کند.[...]

Read more

جداسازی و شناسایی عامل بیماری نیوکاسل از مزارع پرورش ماکیان گوشتی استان خوزستان

از آنجایی که بیماری نیوکاسل در سطح مزارع گوشتی بسیار شایع می ­باشد و خسارات جبران ناپذیری به صنعت طیور وارد می­ کند. لذا، بررسی و شناسایی عامل این بیماری خطرناک حائز اهمیت می باشد. در این میان استفاده از تکنیکهای ساده تر، سریع تر و حساس تر و در عین حال دقیقتر می تواند کمک شایانی به تشخیص بهتر بیماری نماید. در همین راستا از 30 مزرعه پرورش جوجه های گوشتی در استان خوزستان نمونه گیری به عمل آمد. نمونه ها پس از آماده سازی و تلقیح به تخم مرغ جنین دار 9 تا 11 روزه و پس از نگهداری در انکوباتور با آزمون HA از نظر حضور عامل واجد هماگلوتیناسیون بررسی شدند. در نهایت 12 نمونه از نظر فعالیت هماگلوتیناسیون، مثبت اعلام شدند و پس از آن بر روی این نمونه ها جهت شناسایی ویروس عامل بیماری نیوکاسل، آزمون RT-PCR انجام گرفت که 6 مورد ویروس بیماری نیوکاسل جدا گردید. نکته قابل توجه این که همه شش جدایه عامل بیماری نیوکاسل، علاوه بر جداسازی از سایر بافتها، از بافت مغز نیز جدا گردیدند. البته واکسنهای نیوکاسل موجود در ایران جزو ویروسهای لنتوژن می باشند، لذا قاعدتا ویروسهای جدا شده (6 مورد) مربوط به ویروس واکسن نمی­باشند.

نویسنده مسئول: بابک محمدیان قلعه جوقی[...]

Read more

استفاده از اسیدیفایرها در تغذیه ماهیان

در مقاله تحلیلی که توسط Luckstadt در سال 2008 به رشته تحریر در آمده است تاثیر اسیدیفایرها بر روی وزنگیری، ضریب تبدیل خوراک و مقاومت در برابر بیماریها در انواع ماهیان سردآبی و گرمابی بررسی شده اند. با توجه به ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیکها در پرورش آبزیان در اتحادیه اروپا، اسیدیفایرها جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیکها میباشند.  [...]

Read more
شروع
قبلی
1

درباره شرکت

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره‌مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت‌رسانی در تمام بخش‌ها و اعمال شیوه‌های تجاری موفق نه نتها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف‌کنندگان می‌توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس

آدرس: تهران ، میدان توحید ، خیابان امیرلو ، کوچه محمدی ، پلاک 23 ، طبقه اول

کدپستی: 1419736934

تلفن: 52895 (021)

فکس: 66942495 (021)

خبرنامه

با عضویت در خبر نامه شما قادر به دریافت آخرین اخبار ما خواهید بود